Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam: Droogbloemenboeket handelend onder de naam: Driedflowers D. van der Spek

Adres: Ijweg 1800, 2151MR Nieuw Vennep | Nederland

Telefoonnummer: 06-10758723

Email: Info@droogbloemenboeket.com

K.V.K nummer: 81865775

BTW nummer: NL003612398B78

 

3. Leveringstermijn

Geplaatste bestellingen worden, wanneer het verschuldigde bedrag betaald is, afgeleverd bij PostNL. www.droogbloemenboeket.com verzekert dat het pakket op de juiste manier afgeleverd wordt, dat het op tijd afgeleverd wordt en dat het in goede staat binnenkomt. www.droogbloemenboeket.com is echter niet verantwoordelijk voor de werkelijke levering. De verzending en eventuele risico’s zijn geheel voor de consument. Als er aangetoond kan worden dat www.droogbloemenboeket.com het pakket niet op tijd of niet goed aan PostNL geleverd heeft, dan is www.droogbloemenboeket.com hier aansprakelijk voor. De consument kan dan de producten opnieuw laten leveren of het verschuldigde bedrag laten terugstorten. Het bedrag van de bestelling dient dan binnen 30 dagen door www.droogbloemenboeket.com teruggestort te worden.

 

Indien op het moment van levering er niemand aanwezig is, dus dat de consument noch een door hem of haar aangewezen persoon niet aanwezig is, dan verzekert www.droogbloemenboeket.com niet de staat van de levering.

 

Het is belangrijk dat de consument – na ontvangst – de producten zelf controleert. Indien de consumenten de producten in een dergelijk slechte staat ontvangen heeft en de producten dus niet aan dergelijke kwaliteitseisen voldoen, verzoek ik dat de consument het binnen zes uur – na ontvangst – laat weten, en het kenbaar te maken kan via; info@droogbloemenboeket.com

 

Www.droogbloemenboeket.com hanteert een voorraad-systeem. Het is echter mogelijk dat de producten alsnog niet op voorradig zijn. Www.droogbloemeboeket.com zal het dan minstens één dag voor de levering kenbaar maken via de bewaarde contactgegevens. Eventuele vervolgmogelijkheden kunnen zijn; bestelling wordt geannuleerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de producten die ontbreken terugbetaald of de bestelling wordt op een later tijdstip alsnog verstuurd.

 

4. De prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De consument is – bij aankoop – de prijs verschuldigd die in de overeenkomst tot stand gekomen is. Zolang het verschuldigde bedrag niet geleverd wordt, is www.droogbloemenboeket.com niet verplicht om de producten te leveren.

 

Duidelijk fouten in de prijsopgaven, waaronder onjuistheden, kunnen na de overeenkomst tussen de klant en www.droogbloemeboeket.com, alsnog gecorrigeerd worden. Speciale aanbiedingen zijn – zolang de voorraad strekt – geldig.

 

Tenslotte kunnen de verpak- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Deze zijn in het totaal bedrag bijgerekend.